Umenie je najvyššia radosť, ktorú dáva človek sám sebe.


Stánka HUV, VÝV, VUM

Vitajte na stránke https://hudobna-vytvarna-vychova-vum.webnode.sk/ venovanej predmetom hudobná výchova, výtvarná výchova a výchova umením na našej škole. Nájdete tu informácie týkajúce sa vyučovania daných predmetov na našej škole a rôzne zaujímave informácie zo sveta hudby a umenia.